Tuinhier Magazine: 1000e editie

Een Gouden Millenniumeditie

Tuinhier 1000 editie

Het nationaal bestuur Tuinhier aan het woord:

Het is voor ons als sociaal-culturele vereniging “vzw Tuinhier” een genoegen u het 1000ste nummer van ons groentijdschrift “Tuinhier Magazine” te kunnen aanbieden. Daar zijn we zijn zeer fier op! Deze millenniumeditie is wellicht een unicum in de uitgeverswereld voor een maandelijks verschijnend magazine dat in het jaar 1930 gestart is onder de naam “De Volkstuin”.

Tuinhier Magazine is voor meer dan 20.000 Vlaamse gezinnen een maandelijkse en vaste bron van informatie en kennis over tuinieren. Gegroeid vanuit de crisisjaren ’30 om tips te geven over het voorzien in groenten uit eigen tuin, is “Tuinhier Magazine” uitgegroeid tot een up-to-date en allround tuinmagazine.

Wij zetten ons in om naast de grotere particuliere tuinen ook de gebruikers van de volkstuintjes en de stedelijke m2  tuinbakken te begeleiden. Elk van onze magazines bevat o.a. ook een kinderkatern teneinde de jongste generatie ook groene vingers te laten krijgen en gooit een blik op de inspirerende activiteiten van de afdelingen. We sporen tevens onze leden aan milieubewust en ecologisch te tuinieren. Onze planeet moet immers nog een eeuwigheid mee.

Tuinhier 1000 editie

Met de vaste rubrieken groente-, sier- en fruitteelt geven we maandelijkse adviezen, met daarnaast onmisbare info rond grondgebruik, planteninfo en ecologisch tuinieren.

Wij evolueren mee met de tijd, vooral inzake het milieubewuster en kleinschaliger tuinieren. Daarbij is er onze blijvende zorg en aandacht voor de volkstuinparken, zoals bij deze bij vele steden en gemeenten voorkomen. De natuur ligt ons nauw ter harte en gezien de toenemende verstedelijking blijven we ook het tuinieren op kleine oppervlakten, vooral bij jonge gezinnen, promoten.

Tuinhier 1000 editieWanneer u deze speciale editie doorbladert, ziet u welke weg wij hebben afgelegd. Weinigen doen ons dit na! Een bewijs van blijvende inzet voor de kleine en grote man/vrouw met groene vingers.

Informeren, begeleiden, verbinden en samenwerken zijn onze kerntaken als sociaal-culturele vereniging. Dankzij de medewerking van zeer veel lokale, provinciale en regionale vrijwillige medewerkers lukt het ons om het hoofd boven het water te houden.

Voor amper 23 euro/per jaar haalt u een schat aan informatie binnen en blijft u up-to-date!

In naam van onze kleine en grote, jonge en oudere, behoeftige en meer begoede tuinliefhebbers onze gemeende dank.

Hoogachtend,

Thomas Lemmens
Voorzitter

Jan Desimpelaere
Covoorzitter

Frederik De Clercq
Directeur

Crelan Oudenburglogo tuinhier oudenburg